ProfilSpoločnosť Doxor s.r.o. sa presadzuje v oblasti Internetových online aplikácii so zameraním na verejnosť a zefektívnenie správ úradov či firiem.

Svoje aktivity Doxor sústreďuje na
  • dodávky finálnych IT a procesných riešení: klient nám predloží svoje ciele a spoločnosť Doxor po analýze skutočností a vyhodnotení budúcej realizácie navrhne možné riešenia vedúce k dosiahnutiu cieľov. Doxor po konzultáciach a designe riešenia vyvinie a dodá kompletné softwareové či procesné nástroje klientovi.
  • konzultácie v oblasti informačných technológií: Spoločnosť Doxor poskytuje konzultačnú a poradenskú činnost v oblastiach aplikácií informačných technológií. Máme skúsenosti z viacerých oblastí, ako sú: DWH sektor, telekomunikácie, štátna správa, digitálne laserové či GPS zameriavanie, spracovanie Audio a Video signálov.
  • prenájom pracovných kapacít.
V súčasnosti spoločnosť pokrýva nasledovné oblasti:
  • Vývoj dátabázových informačných systémov: technológiami Oracle PL/SQL, MySQL, Postgress, C++, Oracle Discoverer, COGNOS, Informatica .
  • Vývoj online aplikácií a realtime aplikácií : PHP, JAVA, C++, ASP, JSP realizujeme aj výskumi v oblasti neštandardného hardware.
  • Konzultačná činnosť pre informačné technológie .
  • Zameriavanie, 3D skenovanie objektov a 3D range skenovanie.

Staviame cestu