Komplexné riešenia zrozumiteľnePortfólio služieb spoločnosti Doxor smeruje k tvorbe IT systémov použitelných laikmi i odborníkmi. Zákazníci nám predložia prostredníctvom konzultácií svoju náplň práce a my ich prácu zefektívnime štandardizovaním procesov a vývojom softwareových aplikácií so silnými nástrojmi, ale zrozumiteľne ovládateľnými.

Axiómami našej spoločnosti

  • globálne IT riešenie
  • praktická využiteľnosť
  • jednoduchosť pri manipulácii
  • kompletná dodávka
budujeme spokojnosť pre firmy, úrady a verejnosť.
Aj preto si vyberáme projekty z dlhodobého hľadiska užitočné.

Vítame Vás